top of page
  • Taipari Taua

NT: Whaia te Tino Rangatiratanga kia tū te ao Māori


Taipari Taua (she/they) | Ngāti Kahu and Ngāpuhi


Ko tēnei te whakatauākī o tōku kura, i ahu mai i te kāhui matua i whakakā ai te ahikā o tōku kura. Ko tēnei whakatauākī e whakamārama ana ngā whainga, ngā wawatā o tēnei kāhui mō ngā tauira, kia moroki tonu te whawhai mō te Tino Rangatiratanga. He whakatauākī kua tāmokohia ki tōku rae, koinei te mātāpono o tōku iho matua.


Ko tēnei whakatauākī te take i whai wāhi au ki te hīkoi nui i Hui-Tānguru mai i te Rerenga Wairua tae noa ki Waitangi, i tīmata tōku hīkoi mai i tōku ake haukāinga i te rohe o Ngāti Kahu. Ko te hīkoi e whakamana ana i te Tiriti o Waitangi me te Hakaputanga, he mea whai i te Tino Rangatiratanga o ōku iwi, o ōku tūpuna i tāmokotia ērā mauhanga.


Koinei anō te take i whai au i te ara ki Waitangi i tērā wā tonu, kia whai i tēnei mea te Tino Rangatiratanga. I reira au whai ai i te ope protēhi o Eru Kapa-Kingi mā, me te tūhonotanga o te hīkoi i arahina e Rueben Taipari ki te pōwhiri mō te Kāwanatanga ki Waitangi. Ka tika ko te marae ātea, te papa a Tūmatauenga, te wāhi mō te tōhē i te taurekarekatanga o te Tiriti o Waitangi. I mua au i te ope, pupuri ana ki te kara o te ope rā i a Winston Peters e kōrerorero, tekateka ana. Nā, i te rongo au i ētahi o ōku kaumātua, pakeke nōki e kōhete hāmama ana i a ia. Inā tōku riri i tēnei, tuatahi ki te kōrero whakaiti a Peters, tuarua ki te riri o ngā reanga i muri i au. E hia ngā tau rātou e whawhai ana mō te Tino Rangatiratanga, kia rangona tonu ngā kupu kerakera a te Kāwanatanga. I reira tonu au pā atu ki te wairua haka, ka tūwhera tōku waha kia haka atu ki a Peters:

 

He taitimu, he taipari!

E te karetao o te Kāwana, 

Ko wai koe, ko wai koe? He aha tāu?

Takatakahia te mana o te Tiriti, o te whenua, o Tangaroa ē

Ina, ana, koia rā

Ina, ana, koia rā, hi!”


Koinei ko ngā kupu o te haka o te Hīkoi Takutai Moana e whakahē ana i te Kāwanatanga, i tito i te tau 2004. I panonitia e au ētahi kupu kia hāngai ake ki te kaupapa o te wā i a au i Waitangi. 20 ngā tau kua pāheke mai i te titonga o te haka rā, kua tino whai take ēnei kupu i ēnei rā tonu. Timu atu he Kāwanatanga, pari mai he Kāwanatanga, kei konei tonu ngā take, ngā tāmitanga a ōku mātua, ā ō rātou mātua. Kei te korokoro o te parata tonu te oranga tonutanga o Papatūānuku, o Tangaroa hei tā ngā mahi hīanga ā te Kāwanatanga.


Ka mutu taku haka, ka rongo au i te toenga o te ope tautohe e hamahama ana kia noho a Winston. I mea mai ētahi ko tēnei porotēhi he mea harehare, hoi, ki tōku nei whakaaro, ko te porotehi he whakamana i te Tino Rangatiratanga. Ko te haka, he whakamana i te Tino Rangatiratanga. Mēna ko te Tino Rangatiratanga he puakitanga o te mana motuhake, ko te porotēhi i ngā mea e whai ana kia kāti i te Tino Rangatiratanga he mea whakamana i tēnei mea anō.


Me te mōhio kua pēnā te kitenga a ētahi ki ngā kaiporotēhi ki Waitangi mō ngā tau e maha. Ko tērā nōki te hunga i whawhai mō te Reo me ōna tikanga, te Kapa Haka nōki.

Nei rā te mihi ki ngā reanga o muri i pakanga, i whawhai ao te pō, pō te ao, mō ngā reanga whakatipu e whai ake nei. Ko rātou te take e tāea ana au te tū haka, kōrero Māori ai. Ki a au nei ko tā mātou whakautu i te toto, i te tōtā i heke, ko te whakamoroki ai i tēnei pakanga, kia whawhai tonu, mō āke, ake, ake. 


He take kua rite te kupu “whai” ki te “whawhai,” ka tika he whawhai te whainga mō te Tino Rangatiratanga. Tika tonu te kōrero o te kapa Angitū - inarā he uri porotēhi tātou ē.


Comments


bottom of page